Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea

Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (TIC)

Cum tehnologia a devenit parte a vietii noastre, abilitatea de a o folosi a devenit extreme de importanta. 

Ca urmare a parcurgerii cursului de Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor (TIC), cursantii vor dobandi:

  • Abilitatea de a utiliza calculatorul pentru editarea textelor, 
  • Abilitatea de a folosi calculul tabelar 
  • Abilitatea de a face prezentari electronice
  • Abilitatea de a folosi tehnica de calcul in scopul comunicarii eficiente.